Andre prosjekter

PALS-Illustrasjoner på oppdrag fra Nesøya skole


Tegneseriestripe i tidsskriftet Trafikkskolen


Illustrasjoner til Veien til Førerkortet: Motorsykkel og Veien til Førerkortet: Moped 


Hyllest til Pondus i forbindelse med 20 årsjubileum


Tegneseriestriper på oppdrag fra Bleiker videregående skole. Målet var å endre holdninger blant ansatte